Betónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónu
Ako správne namiešať betón

Ako správne namiešať betón

Miešanie betónu sa môže zdať ako jednoduchá úloha, dôležité však je dodržiavať správne postupy a pomery materiálov, aby bol betón kvalitný a pevný. 

Betón

Betón

Betón je materiál, ktorý sa využíva v mnohých odvetviach, v stavebníctve, priemysle i doprave. Ide o zmes z vody, piesku, cementu, prípadne kameniva, ktorá sa pri správnom spracovaní a tvrdení stáva veľmi pevnou a odolnou látkou.