Oporné tvárnice - Betónové výrobky

Železobetónové pažiace a oporné stenové prefabrikáty na oporné konštrukcie terénnych úprav, spevnenie svahov alebo deliace steny pri sypkých materiálov. Oporné prefabrikáty tvar L, T, ktoré majú základnú výšku 2,6 m, 3 m, 4 m, 5,5 m

oporné tvárnice - prefabrikáty

Oporné tvarnice určenie:

Prefabrikované oporné tvárnice tvaru L a T sú určené na vytváranie oporných stien, deliacich stien skládok kameniva a sypkých materiálov. Tvárnice vďaka jednoduchej a rýchlej montáži nachádzajú tiež uplatnenie v dopravných stavbách ako cestné panely k rýchlemu vyrovnaniu mimoúrovňových úsekov terénu.

Tieto betónové prefabrikáty sú vhodné na stavbu oporných múrikov v terasovom usporiadaní svahu, ďalej pre rozčlenenie väčších plôch, prípadne pre oddelenie záhradných priestorov.

Oporné múry z betónových tvárnic

 používajú sa betónové tvárnice rôznych druhov a povrchov, ktoré sa vyrovnávajú na sucho a spojené sú špeciálnymi zámkami. Iný druh betónových tvárnic sa zalieva betónom a spevňuje betonárskymi oceľovými prútmi - ide o výstavbu na spôsob strateného debnenia.

Oporné prefabrikáty

Železobetónové pažiace a oporné tvárnice  na oporné konštrukcie terénych úprav, svahové tvárnice na spevnenie svahov, ale aj ako deliace steny pri sypkých materiáloch.

oporné tvárnice - betónové prefabrikáty

Prefa Podlužany

tel./fax: 038/768 21 86
tel.: 038/768 23 06
       038/768 23 07
mobil: 0903/73 02 82
e-mail: prefastav3@prefastav.sk

Oporné steny T a L

Vyrábame a predávame stavebné dielce (oporné tvárnice), z ktorých môžete vykonať rýchlu montáž silážneho žľabu, hnojiska, skládky sypkých hmôt, oporné steny.

Ponúkame betónové tvárnice a oporné múry

Vyberte si pre svoju prácu naše betónové tvárnice. Môžete sa spoľahnúť na vynikajúce vlastnosti použitého betónu, ako je vysoká pevnosť v tlaku či trvanlivosť povrchu.

Oporné tvárnice sú veľmi často vyhľadávané  pre svoje viacnásobné možnosti použitia. Oporné tvárnice sa využívajú pri budovaní oporných stien, deliacich stien, spevňovaní svahov.

Oporné tvárnice využitie:

S opornými tvárnicami ľahko postavíte oporné múry a deliace či plotové steny.

Kontaktný formulár - cenová ponuka - Oporné prefabrikáty

Meno:
E-mail:
Telefón:
Správa:

Oporná tvárnica L-2,6m

ROZMERY OPORNEJ TVÁRNICE (mm)HMOTNOSŤ (kg)
1500/1500/26003400

Oporná tvárnica T-3m

ROZMERY OPORNEJ TVÁRNICE (mm)HMOTNOSŤ (kg)
1800/1500/30003600

Oporná tvárnica T-4m

ROZMERY OPORNEJ TVÁRNICE (mm)HMOTNOSŤ (kg)
1800/1500/40004200

Oporná tvárnica T-5,5m

ROZMERY OPORNEJ TVÁRNICE (mm)HMOTNOSŤ (kg)
2400/950/55005100