Ako správne namiešať betón

Miešanie betónu sa môže zdať ako jednoduchá úloha, dôležité však je dodržiavať správne postupy a pomery materiálov, aby bol betón kvalitný a pevný. 

Betón patrí medzi najpoužívanejšie stavebné materiály. Miešanie betónu priamo na mieste stavby je tradičný spôsob prípravy tejto zmesi. Takýto betón je vhodný pre menšie objemy, nehodí sa pre väčšie celky a všade tam, kde je nutné prísne dodržiavať štandardizované vlastnosti konštrukcie. 

Čo budeme na prípravu betónu potrebovať

Potrebné materiály

Cement - kombinácia vápenca a hliny. Tvorí síce malú časť betónu, ale za to veľmi dôležitú a nenahraditeľnú.

Piesok - za betonársky piesok sa považuje frakcia 0 - 4 mm

Štrk - frakcia štrku sa pohybuje od 8 - 16 cez 16 - 32 až po 32 - 64 mm

Voda

Náradie

Betónová miešačka

Lopata

Odmerky

Rukavice a ochranné okuliare

Betón sa pripravuje a mieša priamo na mieste stavby. Základný pomer jednotlivých zložiek pri miešaní betónu je 1 diel cementu, 3 diely piesku a 4 diely štrku. Môžu sa pridávať aj rôzne prísady a prímesi, ktoré ovplyvňujú vlastnosti betónu, ako je napr. rýchlosť schnutia, tie sa však využívajú skôr pri väčších stavbách, kde zohráva dôležitú úlohu čas výstavby. 

Čo sa týka vody, jej objem zodpovedá tekutosti zmesi a nedá sa presne určiť. Treba tiež počítať s obsahom vody v pevných zložkách, a to najmä piesku. Ak je piesok skladovaný v exteriéri, môže obsahovať dostatok vody a tú potom nie je potrebné do miešania pridávať. Voda je rozhodujúcou zložkou pre úspešné miešanie betónu. Vždy sa treba riadiť pokynmi výrobcu. 

Miešanie betónu

Pri miešaní betónu sa používa miešačka alebo fúrik. Pre malé aplikácie postačí vedro a alebo pevnejší igelit položený na zemi. Miešať betón môžete buď s pomocou elektrického miešača alebo ručne. Dôležité je naberať pravidelne zospodu a oškrabávať boky, aby sa dobre premiešali všetky zložky.

Rady na záver

  • Neodporúča sa betónovať v nepriaznivom počasí, ako sú silný vietor, dážď, teploty pod 6 °C  alebo nad 30 °C.
  • Aby ste zamedzili vzniku prasklín v betóne, pri schnutí ho polievajte vodou a takto ho ochladzujte približne 4 - 7 dní. 
  • Použité náradie ihneď umyte vodou, aby betón na ňom nezaschol.