Referencie

Betónové bariéry

Stropné panely pre výstavbu rodinných domov

Osádzanie betónových žúmp LZX pre bytové domy

Montáž oporných betónových prefabrikátov

Oporné prefabrikáty s prístreškom. Možnosť využitia na skladové priestory.

Cestné panely s protišmykovou úpravou

Cestné betónové panely v hrúbkach od 150 až 200 mm

Lego kocky slúžia ako oporné prefabrikáty na skládky

Aj takto šikovne sa dajú využiť naše garáže

Dovoz a skladanie garáží

Dovoz a osadenie betónovych žúmp

Oporne betónove tvárnice - vhodné riešenie pre zberné dvory a kompostoviská

Betónová garáž so strechou

Zámočnícky výrobok. Koterec pre psov.