Betónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónu

Referencie

Betónové bariéry

Stropné panely pre výstavbu rodinných domov

Osádzanie betónových žúmp LZX pre bytové domy

Montáž oporných betónových prefabrikátov

Oporné prefabrikáty s prístreškom. Možnosť využitia na skladové priestory.

Cestné panely s protišmykovou úpravou

Cestné betónové panely v hrúbkach od 150 až 200 mm

Lego kocky slúžia ako oporné prefabrikáty na skládky

Aj takto šikovne sa dajú využiť naše garáže

Dovoz a skladanie garáží

Dovoz a osadenie betónovych žúmp

Oporne betónove tvárnice - vhodné riešenie pre zberné dvory a kompostoviská

Betónová garáž so strechou

Zámočnícky výrobok. Koterec pre psov.