Prefa Podlužany - Betonáreň ponúka na predaj betónové prefabrikáty, betón, kamenivo...

Betonáreň ponúka široký sortiment betónových a železobetónových prefabrikátov. Betón, čerstvý betón alebo transportbetón je hlavný stavebný materiál. Vyrábame z neho betónové žumpy, studňové skruže, betónové tvárnice, debniace tvárnice, betónové ploty a iné betónové výrobky. Komplexná stavebná výrobňa, výroba betónu , ktorá je charakteristická výrobou kameniva až po výrobu a predaj hotových prefabrikovaných železobetónových (ŽB) výrobkov. 

predaj kameniva

Štrk a kamenivo

 • kamenivo do betónu EN 12620
 • kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242
 • vyrábané frakcie 0/8mm, 8/16mm, 16/32mm, 0/125mm
betonáreň - Topoľčany, Trenčín, Piešťany, Hlohovec

Betón - betonáreň s celoročnou prevádzkou

 • výroba a predaj certifikovaných tried betónu C12/15 – C30/37
 • betóny sú vyrábané z dolomitického, riečneho a kombinovaného kameniva - stavebný betón
 • betón do základov. Pre klasický betónový základ pod nosné steny rodinných domov používame základový betón s označením C12 / 15 (B 15) alebo kvalitnejší C16 / 20 (B 20) (pre staticky nenáročné stavby).
 • betón na podlahu
 • transportbetón a čerpanie betónu
betonárska oceľ

Oceľ a stavebná armatúra

 • výroba a predaj betonárskej ocele a sieťovín rôznych priemerov
 • výroba armatúry pre železobetónové prefabrikáty
 • strihanie, ohýbanie, zváranie, viazanie armatúry podľa požiadaviek výkresovej dokumentácie a zákazníkov
betónové tvárnice predaj

Prefabrikáty - betónové výrobky

 • výroba drobných a stredne veľkých prefabrikovaných betónových a železobetónových výrobkov
 • Drobné prefabrikáty:
  studňové skruže,železobetónové preklady, ohradové stĺpiky a ďalšie atypické prefabrikáty
vodomerné šachty - doprava a predaj
 • Stredne veľké prefabrikáty:
  železobetónová žumpa – 7m3, 10m3, 22m3 a viac
  vodomerná šachta
  oporné prefabrikáty tvar L, T, ktoré majú základnú výšku 2,6m, 3m, 4m, 5,5m
  schodišťové prefabrikáty (ramená, podesty, medzipodesty)
  železobetónové stropné panely, zákrytové dosky, filigranové stropné panely
  cestné panely hrúbky 150, 180, 200mm

Doprava betónu 

 • doprava betónu autodomiešavačmi a PUTZMEISTROM 28m
 • doprava cementu cisternou
 • doprava kameniva nákladnými vyklápacími autami s vlekmi
 • doprava betónu a  betonových prefabrikátov návesmi
 • autožeriav s nosnosťou 20t
 • betón prepravíme do všetkých okresov (Nitra, Topoľčany, Partizánske, Trenčín, Prievidza, Hlohovec, Piešťany..)
 • Neoddeliteľnou súčasťou výroby betónu je aj doprava betónu na stavby. Pri dodávkach betónových zmesí je mimoriadne dôležitá výkonnosť, časová flexibilita, spoľahlivosť a presnosť dodávok, ktorá je zabezpečovaná modernými a výkonnými autodomiešavačmi a čerpadlami.
 • Pre vašu stavbu zaistíme rozvoz či dovoz betónu. Dovezieme vám prakticky akékoľvek množstvo betónu, ktoré si objednáte.

Betón vhodný na:

Betón na strop
Betón na  podlahu
Betón na strechy a terasy

Tel./fax038/ 7682 186
0915 757 793
E-mailprefastav3@prefastav.sk
obchod@prefastav.sk

Kontaktujte nás - betón a betónové prefabrikáty

Meno:
E-mail:
Telefón:
Správa:

Preprava betónu je zabezpečená autodomiešavačmi PUTZMEISTROM 28m

betón, doprava betónu
betón na základy

Betón je najvhodnejší materiál pre základy všetkých typov stavieb. Na betónových základoch stoja takmer všetky stavby. Betón vďaka svojej pevnosti v tlaku unesie celú váhu budovy na ňom postavenú.

Stavba domu začína vždy od základov. A pretože dom staviame spravidla raz za život, betón na základy by mal byť kvalitný a základy pevné a rovné.

Pri stavbe domu využijete betón do základov, na podlahy, stropy, schodište alebo tiež na vonkajšie úpravy terénu, ploty, múriky, pergoly a iné.

Pre tieto účely je využívaný hrubý základový betón. Ten musí byť hlavne veľmi pevný aby nedochádzalo v priebehu času k jeho praskaniu. Takýto betón do základov môže obsahovať akékoľvek veľké pevné časti, ako sú kusy starého betónu, železo a iné.

Sortiment betónových prefa výrobkov ponúka Betonáreň Prefa Podlužany, ktorá patrí medzi popredných výrobcov betónových a železobetónových výrobkov.

betónové výrobky

Do sortimentu betónových výrobkov patria šachtové dielce, vodomerné šachty, žumpy, oporné steny, cestné panely,.
železobetónové preklady, debniace tvárnice, pilierové tvárnice, betónové tvárnice, ohradové stĺpiky, okrasné betónové ploty, schodnice a ďalšie atypické prefabrikáty.

Studňové skruže - prefa betónové výrobky

V rámci našej ponuky betónových výrobkov nájdete aj tenkostenné betónové skruže alebo studničné poklopy. Naše skruže sú vhodné nielen pre studne, ale tiež napríklad na odvádzanie dažďovej či odpadovej vody a pre šachtové kanalizačné systémy.