betonarka beton
betonarka beton
betonarka beton
betonarka beton

PREFA-STAV s.r.o

Predajca a výrobca betónu , betónových prefabrikátov s viac ako 20 ročnou tradíciou

Spoločnosť PREFA-STAV s.r.o bola založená v roku 1994. Hlavné sídlo spoločnosti je v Topoľčanoch, tu sa nachádza aj betonárka a zámočnícka dielňa. Vlastné  lomy máme  v Závade a v Podlužanoch. Betonáreň a paneláreň v Podlužanoch ponúka rôzne betónové výrobky. Hlavným  zameraním  spoločnosti  je ťažba a spracovanie štrkopieskov; predaj štrku; výroba transportbetónu; výroba, montáž betónových a železobetónových prefabrikátov; výroba a montáž oceľových konštrukcií a iných zámočníckych výrobkov.

Pustite si našu reklamu na Rádiu WOW

Jednotlivé výrobky sú preverované technickým a skúšobným ústavom stavebným. Sú certifikované.

Za uplynulé roky sa spoločnosť podieľala pri výstavbe mnohých väčších a menších stavieb v regióne i mimo neho.

Betonáreň

Referencie

Spomenieme akcie ako je výstavba Daňového úradu v Topoľčanoch, SEWS Slovakia Topoľčany, Príjazdová a vnútroareálové komunikácie.

Oplotenie a iné stavebné práce pre POVAŽSKÉ CEMENTÁRNE a.s. Ladce, Hromadné garáže v Bánovciach nad Bebravou pre MONOLIT SLOVAKIA s.r.o Trenčín, Bytové domy v Topoľčanoch a v Bratislave pre POZEMNÉ STAVITEĽSTVO a.s. Nitra, Centrum voľného času v Bratislave pre HYDROSTAV a.s. Bratislava, Oceľová hala pre ENZO a.s. Žilina. 

Oceľové konštrukcie striech pre DECODOM s.r.o Topoľčany. Dodávka betónu pre výstavbu areálu firmy HELLA SLOVAKIA SIGNAL LIGTING s.r.o Bánovce n/Bebravou, obchodné centrá BILLA, TESCO, KAUFLAND a množstvo iných stavieb a konštrukcií pre právnicke subjekty i individuálnych stavebníkov.