Aké sú druhy betónu

Betón je jedným z najdôležitejších a najuniverzálnejších stavebných materiálov používaných na celom svete. Jeho schopnosť formovať sa do rôznych tvarov a jeho výnimočná odolnosť prispievajú k jeho obľúbenosti pri stavbe všetkého, od komplexných infraštruktúr ako mosty a mrakodrapy až po jednoduché chodníky v obytných zónach.

druhy betonu

Betón sa skladá hlavne z cementu, vody a kameniva (ako sú piesok a štrk), ale môže obsahovať aj rôzne prísady na zmenu jeho vlastností podľa špecifických potrieb. Rozlíšenie betónu na jednotlivé druhy vychádza z kritéria, ktoré si je potrebné na začiatku určiť. Týmto kritériom môžu byť požiadavky užívateľa, konkrétne stavebné podmienky, možnosti prepravy a mnohé ďalšie parametre. 

Podľa toho, ako sú špecifikované parametre, možno rozlišovať typový betónbetón predpísaného zloženia. V prvom prípade zákazník zadáva požadované vlastnosti betónu a v druhom prípade zákazník zadáva požadované zloženie betónu. 

Na základe objemovej hustoty možno betón rozlíšiť na ľahký, normálny a ťažký

Betón podľa objemovej hmotnosti:

Ľahký betón má po vysušení pri 105 °C objemovú hmotnosť väčšiu ako 800 a menšiu ako 2000 kg/m3. Ľahký betón je vyrábaný buď celkom, alebo iba čiastočne s použitím pórovitého kameniva.

Bežný betón má objemovú hmotnosť v rozmedzí 2000 – 2600 kg/m3.

Ťažký betón má hustotu vyššiu ako 2600 kg/m3. K výrobe je použité ťažké kamenivo.

Betón podľa špeciálnych vlastností:

Vodotesný betón, resp. vodostavebný betón je špeciálne upravený betón, ktorý zabraňuje prenikaniu vody cez jeho štruktúru a ktorý je dlhodobo jednostranne vystavený vodnému tlaku. Maximálny priesak môže podľa zodpovedajúcich technických noriem dosiahnuť až 50 mm.

Mrazuvzdorný betón je betón, ktorého konštrukčné vlastnosti sa nesmú opakovaným zmrazovaním a rozmrazovaním absorbovanej vody znižovať. 

Samozhutniteľný betón je betón vylepšeného zloženia, ktorý nevyžaduje hutnenie vibráciami

Vysokopevnostný betón sa vyznačuje vysokou pevnosťou, resp. ide o triedy C 55/67 a vyššie. Je určený pre extrémne namáhané stavebné konštrukcie, ako sú výškové stavby alebo mostné konštrukcie. Vďaka jeho výsledným parametrom je možné pri zachovaní pevnosti použiť objemovo menšie nosné prvky a zároveň dosiahnuť dlhšiu životnosť.

Ohňovzdorný betón sa využíva pri extrémnom tepelnom zaťažení. Je vyrábaný z kameniva s čo najmenším obsahom živice a kremeňa.Betón odoláva teplotám do 600 °C.

Žiaruvzdorný betón odoláva teplotám až 1 700 °C v závislosti na zložení.

Betón podľa konečného vzhľadu:

Pohľadový betón nachádza svoje uplatnenie najmä v modernej architektúre. Zjednodušene povedané ide o betón, ktorý je vidieť. Môže mať hladký povrch bez pórov, alebo hrubú a prirodzenú štruktúru.  

Leštený betón je jednou z foriem pohľadového betónu a obvykle sa používa na vodorovných konštrukciach, najmä podlahách. Po vytvrdnutí je betónový povrch brúsený a následne leštený. Vyniká jednoduchou údržbou a estetickou kvalitou. 

Dekoratívny betón má povrch upravený gravírovaním, brúsením, rytím, farbením alebo maľovaním a následne je ošetrený ochrannou epoxidovou vrstvou.

Farebný betón vzniká farbením cementového tmelu pomocou pigmentov alebo použitím rôznofarebného kameniva

Vymývaný betón má odhalené zrná kameniva.

Betón podľa vystuženia:

Prostý betón je betón bez pridanej výstuže. Najčastejšie sa používa na stavbách ako betón základov, výplň tvarníc alebo podkladný betón. 

Železobetón je betón obohatený o vnútornú oceľovú výstuž. Tá sa zvyčajne realizuje ešte pred samotným zaliatím betónu a je zhotovená z oceľových prútov a sietí. 

Vláknobetón je sú betónové zmesi, ktoré sú obohatené o časti posilujúce ich pevnosť v podobe vlákien alebo oceľových drôtov. Základnou požiadavkou na vlastnosti je vyššia pevnosť a to najmä na hranách a zabrénenie vzniku trhlín vplyvom rozťažnosti. 

Predpätý betón má výstuž vopred predpätú vo výrobe alebo dodatočne predpätú na stavbe.