Betonárka Topoľčany - výroba, predaj a doprava betónu

Betonárka v Topoľčanoch je zameraná na výrobu betónu a betónových výrobkov, predaj betónu a dopravu betónu autodomiešavačmi. Informujte sa o cene betónu telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

Betonáreň Topoľčany
Betonárka Topoľčany
Tel./fax038/ 7682 186
0911 500 513
E-mailbetonarka@prefastav.sk

Betón pre vašu stavbu vrátane dopravy a čerpania

Betonáreň v Topoľčanoch je dlhoročný výrobca a dodávateľ čerstvého transportbetónu a betónových zmesí s celoročnou prevádzkou. Výroba betónu prebieha v technologicky optimalizovanej, počítačom riadenej betonárke.

Betonáreň Topoľčany:

 • výroba a predaj certifikovaných betónov tried C8/10, C12/15, C16/20, C25/30, C30/37 a iné. 
 • doprava betónu (transport betónu) autodomiešavačmi a čerpadlo betónu 28m
 • výroba, predaj a doprava drobných prefabrikátov / vinohradnícke stĺpiky, cestné panely/
 • výroba a doprava železobetónovej prefabrikovanej garáže ZBG99
 • predaj a doprava riečnych a dolomitických pieskov a štrkopieskov

 

Certifikovaný betón - Výroba betónu a doprava betónu:

 v rámci výroby betónu vlastníme výrobnú technológiu na výrobu betónových zmesí, ktoré po objednávke a výrobe vlastnou dopravou doručíme priamo k Vám prostredníctvom autodomiešavačov.

Betonárka Topoľčany - výroba, predaj a doprava betónu

Meno:
E-mail:
Telefón:
Správa:

Betonárka - výroba betónu

Výroba betónu je činnosť, ktorá zahŕňa výrobu čerstvého betónu, jeho prepravu, spracovanie a ošetrovanie.

Betón je stavebný materiál vznikajúci stvrdnutím zmesi niekoľkých zložiek - cementu, kameniva / piesok, štrk, drť / a vody. Jedná sa o veľmi odolné, pevné, trvanlivé a spoľahlivé stavebné prvky. 

Vznik betónu a história siaha až do roku 3600 pnl do starého Egypta, kde bol betón používaný pre stavbu stĺpov. Vtedy bol betón ešte nazývaný umelým kameňom. Vlastnosti betónu sú ovplyvňované pomerom jednotlivých zložiek a zvláštnych vlastností betónovej zmesi, ktorá sa dosahuje pridávaním prímesí a prísad. Jeho veľkou prednosťou je dobrá spracovateľnosť a tvarovateľnosť podľa tvaru použitého debnenia a v neposlednom rade hlavne pevnosť a húževnatosť po dosiahnutí konečného vytvrdnutia.

Predaj betónu

Najčastejšie dodávame kompletné betónové zmesi, vrátane dopravy a uloženia na stavbu.

Zloženie betónu

predaj betónu
 • Betón je umelý zlepenec, zložený zo zmesi cementu, hrubého a drobného kameniva, vody, prísad a prímesí. Svoje konečne vlastnosti získa hydratáciou cementu. Zloženie betónu nesmie obsahovať škodlivé látky v takom množstve, ktoré by ohrozilo trvanlivosť betónu, alebo bolo príčinou korózie výstuže, a musia byť vhodné pre plánované použitie betónu.
doprava betónu
 • predaj certifikovaného betónu tried C12/15 – C35/45
 • doprava betónu (transport betónu) autodomiešavačmi a čerpadlo betónu 28m

Transportbetón

Ponúkame kompletné riešenia v oblasti transportbetónu. Zaoberáme sa výrobou betónu, dopravou a čerpaním betónu všetkých druhov a tried.

Transportbetóny, často nazývané aj čerstvé betónové zmesi, sú neoddeliteľnou súčasťou moderného stavebníctva.

Transportbetóny sú betónové zmesi, ktoré sa vyrábajú v betonárňach a dodávajú na staveniská pomocou špeciálnych vozidiel – betonárskeho auta s miešačkou. Táto metóda umožňuje efektívny prenos čerstvého betónu, ktorý si zachováva požadované vlastnosti a kvalitu až do miesta aplikácie.

Je to najvyššia forma výroby čerstvého betónu. Za dobu svojho používania sa stal transportbetón pre mnohé stavebné firmy nepostradatenou formou výhodnej dodávky betónovej zmesi.

Výroba a zloženie transportbetónu

Základom transportbetónu je správne dávkovanie cementu, vody, kameniva a prísad. V našich betonárňach sa tieto suroviny miešajú v presne stanovenom pomere, čím sa zaručuje konzistentnosť a kvalita finálneho produktu.

Kľúčové zložky

Cement: Základná zložka, ktorá reaguje s vodou a umožňuje tuhnutie zmesi.

Voda: Aktivuje cement a umožňuje miešanie ostatných zložiek.

Kamenivo: Piesok, štrk či drvený kameň dodáva betónu pevnosť.

Prísady: Chemické látky, ktoré zlepšujú vlastnosti betónu, ako je napríklad rýchlejšie tuhnutie alebo zvýšená odolnosť.

Transportbetón a aplikácia

Po vytvorení zmesi v betonárni sa transportbetón prepravuje na stavenisko pomocou betonárskych miešačiek. Dôležité je, aby sa betón aplikoval a spracoval do niekoľkých hodín od vytvorenia, aby sa zabránilo predčasnému tuhnutiu a zabezpečila sa optimálna kvalita.

Transportbetóny sú všestranné a používajú sa v rôznych oblastiach stavebníctva:

Stavebné konštrukcie: základy, stĺpy, steny, stropy.

Cesty a chodníky: Výroba odolných povrchov pre dopravu.

Inžinierske stavby: Mosty, tunely a iné veľké projekty.

Betónové výrobky

Zameriavame sa na výrobu a predaj betónového tovaru - vyrábame betónové výrobky a všetkého druhu. Predávame cestné panely, stropné panely, oporné tvárnice T a L, tvárnice strateného debnenia, skruže, betónové plotové stĺpiky rôznych tvarov a veľkostí, a ďalšie betónové prefabrikáty.

Betónové výrobky

Pri výrobe používame osvedčené postupy. Zaručujeme perfektnú kvalitu všetkých výrobkov.

Hlavné zásady pre prácu s betónovými tvárnicami, murovanie a škárovanie 

Aj v prípade výstavby jednoduchej konštrukcie ako je betónový plot, treba už od počiatočnej fázy výstavby rešpektovať určité stavebné zásady, aby nedošlo k znehodnoteniu alebo poškodeniu stavby v budúcnosti vplyvom konštrukčných chýb. Nedostatky pri výstavbe sa spravidla prejavia skôr alebo neskôr tvorbou trhlín v stenách tvárnic. Základným predpokladom pre úspešnú realizáciu je teda spracovaná projektová dokumentácia v súlade s platnými technickými normami a ostatnými predpismi. 

Piesok, štrk, kamenivo

 • ťažba piesku a štrku vrátane ich úpravy a zušľachťovania - piesok, štrk, štrkopiesok,, drvené kamenivo, štrk
 • doprava - nákladná autodoprava, rozvoz piesku, štrku, drveného kameniva a iných sypkých materiálov, odvoz inertných odpadov, preprava, manipulácia a uloženie materiálov pri zemných prácach
 • zemné práce súvisiace s výstavbou - RD, priemyselné objekty, infraštruktúra, cesty a diaľnice, spevnené plochy pre zakladanie stavieb

Betonárka alebo betonáreň? Čo je správne?

V našej praxi sa bežne stretávame s výrazmi betonáreň i betonárka. Zamysleli ste sa niekedy, čo je v slovenčine správne? 

Podľa lexikografickej príručky slovenského jazyka je správne betonáreň i betonárka. Slovo betonáreň sa zvykne používať v oficiálnom prejave, ako je odborná alebo úradná komunikácia, v tlači alebo médiách. Betonárka je hovorový výraz, ktorý sa zvykne používať pri neoficiálnej komunikácii.

Viete, s ktorým zo spomínaných výrazov sa u našich zákazníkov stretávame najčastejšie? Je to výraz betonárka. 

Či už hľadáte betonárku alebo betonáreň, v spoločnosti PREFA - STAV vám zabezpečíme všetko, a to od  výroby a prepravy kvalitného betónu, až po betónové výrobky, skruže, betónové oporné tvárnice alebo betónové žumpy.