Predaj štrku - ťažba kameniva

Naše prevádzky ponúkajú predaj štrku, kameniva či stavebného piesku. Zabezpečujeme dopravu štrku a kameniva našimi vozidlami podľa požiadavky zákazníka.

Betonáreň Topoľčany

Prefa - betonáreň Podlužany

Lom Závada

Predaj stavebného materiálu, predaj štrku, piesku a kameniva.

Staviate alebo sa na to chystáte? Potom už asi viete, koľko rôznych typov stavebných materiálov potrebujete. Úplne kompletný sortiment stavebného materiálu so všetkými súvisiacimi službami ponúka už niekoľko rokov osvedčený dodávateľ, spoločnosť Prefastav. Stavba obnáša skutočne mnoho, a len máloktorá firma dokáže stavebníkovi poskytnúť všetko, čo potrebuje, tým skôr kompletný sortiment stavebného materiálu.

Našim zákazníkom ponúkame vysoko kvalitný štrk či kamenivo. Napríklad štrk pod zámkovú dlažbu a pod.

Kamenivo - predaj a doprava

Jednou z činností spoločností je predaj štrku, piesku a dolomitového kameniva  s následnou nákladnou dopravou špeciálnymi vozidlami.

Ťažba a predaj piesku a štrku

Ťažíme štrkopiesok, ktorého úpravou a zušľachťovaním získavame praný a dehydrovaný piesok, štrk, drvené kamenivo, kamenivo pre záhradné účely či terénne úpravy (štrk) a štrko-drť rozdielnych frakcií.

Aký druh piesku a kameniva použiť na stavbe?

Piesok, štrk či kamenivo - základný stavebný materiál, s ktorým pri stavbe či rekonštrukcii domu prichádzame do styku takmer každý deň.

Ťažba a preprava kameniva a piesku

  •  Lom - ťažba sa vykonáva odstrelom. Odstrelený materiál je dopravený na výrobnú linku. Vstupným materiálom pre drvené kamenivo sú používané materiály ako žula, čadič, rula, vápenec, pieskovec
  • Štrkopiesok - ťažba z vody. Veľké množstvo štrkopiesku sa ťaží z vody. Pre tento spôsob ťažby sa používa bager. Vyťažený materiál je dopravený na ďalšie spracovanie.
  • Štrkopiesok - suchá ťažba. Ak je ložisko štrkopiesku nad hladinou vody. V tomto prípade sa vyťažený materiál dopraví na výrobnú linku nákladnými autami.

Cena drveného kameniva, štrku alebo piesku

Radi vám pripravíme orientačnú cenovú ponuku na dodávku prírodného drveného kameniva, štrku alebo piesku.

Kontaktný formulár - Predaj štrku

Meno:
E-Mail:
Telefón:
Odkaz: