Betón

Betón je materiál, ktorý sa využíva v mnohých odvetviach, v stavebníctve, priemysle i doprave. Ide o zmes z vody, piesku, cementu, prípadne kameniva, ktorá sa pri správnom spracovaní a tvrdení stáva veľmi pevnou a odolnou látkou.

Betón Prefa-Stav

Čo je betón a ako vzniká

Betón je zmes, ktorá sa používa na stavbu rôznych konštrukcií, ako sú budovy, mosty, cesty a mnoho ďalších. Je to jeden z najbežnejších stavebných materiálov na svete. Betón sa skladá z troch hlavných zložiek: cementu, vody a zrnitých materiálov, ako sú piesok a kamenivo.

Proces tvorby betónu sa začína zmiešaním suchých zložiek v správnom pomere. Potom sa postupne pridáva voda a zmes sa mieša, kým sa nedosiahne požadovaná konzistencia. Táto konzistencia závisí od využitia betónu. Napríklad betón použitý na výrobu cesty bude mať inú konzistenciu ako betón použitý na stavbu budovy.

Cement je kľúčovou zložkou betónu a tvorí až 15 percent z jeho celkovej hmotnosti. Cement je prášok, ktorý sa vyrába z vápenca a ílových hornín. Keď sa cement zmieša s vodou, začne reakcia, ktorá spôsobí tvorbu silných kryštálov vápenca. Tieto kryštály sa postupne spoja so zrnitými materiálmi, ako sú piesok a kamenivo, aby vytvorili pevnú a odolnú zmes.

Voda sa pridáva do betónu, aby umožnila reakciu cementu a tým vytvorenie kryštálov. Zároveň voda pomáha zmäkčiť zmes, aby bola ľahšie miešateľná a formovateľná.

Celková kvalita betónu závisí od správneho pomerného zloženia jednotlivých zložiek a postupnosti miešania. Betón sa musí správne zmiešať a potom uložiť v správnom prostredí, aby sa dosiahla požadovaná pevnosť a tvrdosť.

Výroba betónu sa vykonáva na rôznych miestach, či už vo veľkých betonárskych zariadeniach alebo na stavbách pomocou mobilných betonárov. 

Betón Prefa-Stav

Naša betonárka ponúka zákazníkovi široký výber betónov - od podkladových cez konštrukčné, výplňové, ľahké, tepelne izolačné. Betón vyrábané podľa rôznych normových predpisov.

Vyrábame transportbetón a sme schopní ponúknuť zákazníkom ešte ďalšie služby spojené s použitím betónu. Samozrejmosťou je rozvoz betónových zmesí v akomkoľvek objeme na miesto určenia podľa zadania objednávateľa, ukladanie betónu pomocou mobilného čerpadla. 

Vyrábame tiež betónové prefabrikáty - kompletný program výroby pre betónové žumpy, vodomerné šachty, tvárnice na betónové ploty a iné.