Betónové výrobky a betónové prefabrikáty, betónové žumpy a šachty

Betón je tradičný stavebný materiál. Betónové výrobky sa vyznačujú výbornými vlastnosťami, trvácnosťou, jednoduchou údržbou, pozoruhodným vzhľadom. Naša spoločnosť sa venuje  výrobe a spracovaniu betónu a prináša neustále inovovaný široký sortiment betónových výrobkov. 

Betónové výrobky a prefabrikáty

Spoločnosť Prefastav vyrába a dodáva kvalitné betónové výrobky, výrobky z betónu a železobetónu a špecializuje sa na poskytovanie služieb súvisiacich s týmito dodávkami pre širokú oblasť stavebníctva. 

Naším cieľom je stavebnú činnosť zjednodušovať. Preto ponúkame ucelené systémy. U nás nájdete  stropné panely, železobetónové garáže, betónové žumpy a šachty. Všetky betónové výrobky vyrábame na modernej plne automatizovanej linke zaručujúcu vysokú materiálovú kvalitu a zároveň cenovú dostupnosť. Betónové výrobky vysokej kvality.

Výroba drobných a stredne veľkých prefabrikovaných betónových a železobetónových prvkov

Drobné betónové prefabrikáty

 • studňové skruže
  Betónové skruže alebo inak studňové skruže sa pouzivaju na výstuhu vopred vyhĺbenej pôdy. Studňové skruže sa používajú napr. na výstuhu studní, výstuhu kanalizačných otvorov ...
 • betónové kocky
 • železobetónové preklady
  Železobetónové preklady sa štandardné používajú v murovaných konštrukciách v bytovej, občianskej, priemyselnej a individuálnej výstavbe. Používajú sa nad otvory v stavebných konštrukciách.
 • ohradové stĺpiky
 • okrasné betónové ploty
  Betónové ploty sa dajú použiť ako okrasné ohraničenie záhrady. Výhodou je, že môžu byť využité ako vysoké nepriehľadné deliace steny. Okrasné betónové ploty sú nenáročné na údržbu a majú veľmi dlhú životnosť.
 • schodnice
  Schodnice sú časti schodiska, na ktorých sedí stupeň. Prednosťou betónového schodiska je možnosť vytvoriť samonosnej konštrukcie bez pomoci, a to ešte rôznych tvarov.
 • ďalšie atypické prefabrikáty

 

Kontaktný formulár - Betónové prefabrikáty

Meno:
E-mail:
Telefón:
Správa:

Betónové výrobky - Prefa-Stav

Stredne veľké prefabrikáty a betónové výrobky

 • betónové žumpy – 7m3, 10m3, 22m3 a viac
  Vodotesné betónové žumpy nevyžadujú žiadne stavebné úpravy na rozdiel od plastových nádrží, ktoré sa musia stavebne zaistiť proti spodným, bočným aj horným tlakom. Pri betónových nádrží odpadajú všetky stavebné práce, a to aj v prípade spodných vôd.
 • vodomerné šachty betónové
  Betónové vodomerné šachty sa používajú ako komory na vodomery. Slúžia na ochranu vodovodnej prípojky.
 • oporné prefabrikáty tvar L, T, ktoré majú základnú výšku 2,6m, 3m, 4m, 5,5m
  Nami vyrábané betónové prefabrikáty slúžia na vytvorenie oporných stien na vyrovnanie terénnych zmien, využívajú sa k výstavbe silážnych jám a hnojísk v poľnohospodárstve, použijú sa k výstavbe skladových boxov sypkých materiálov, nachádzajú dobré uplatnenie v dopravných stavbách.
 • schodišťové prefabrikáty (ramená, podesty, medzipodesty)
  Jedná sa o železobetónové schodiskové prefabrikáty ktorých hlavnými prednosťami sú vysoká presnosť, trvanlivosť, požiarna odolnosť a rýchlosť montáže.
 • železobetónové stropné panely, zákrytové dosky, filigranové stropné panely
  Betónové stropné panely nachádzajú široké uplatnenie v stropných konštrukciách, nielen v priemyselných halách či obchodných centrách, ale aj pri výstavbe rodinných domov. Stropný systém umožňuje vďaka betónovým stropným panelom flexibilne vytvárať stropné konštrukcie prakticky všetkých typov stavieb.
 • cestné panely hrúbky 150, 180, 200mm
  Cestné panely sa používajú na výstavbu dočasných (napr. staveniskách), obchádzkových komunikáciách a dočasných dopravných parkovacích, priemyslových a iných plôch. 

Murovací materiál

 Medzi murovacie materiály sa zaraďujú aj prvky pre vodorovné konštrukcie - skladané stropy, preklady a ďalšie doplnkové konštrukčné prvky.