Betónové vodomerné šachty

Betónové vodomerné šachty sú betónové výrobky, ktoré sa používajú ako komory pre vodomery. Vodomerná šachta slúži na ochranu vodovodnej prípojky.

Dovolené normové zaťaženie bez vlastnej tiaže na hornúdosku vodomernej šachty je 13,1 kN.m-2Vodomerná šachta je z vodotesného betónu C25/30 a je vystužená oceľou S235JR.

Vodomerné šachty z betónu

Vodomerné šachty sú určené pre osadenie vodomeru, prípadne príslušných armatúr, na domovú prípojku vody. Vodomerná šachta vám zabezpečí, aby bol vodomer chránený a dobre dostupný.

Betonáreň Prefa Podlužany

Na výber betónové šachty v rôznych rozmeroch
tel./fax
: 038/768 21 86
tel.: 038/768 23 06
       038/768 23 07
mobil: 0903/73 02 82
e-mail: prefastav3@prefastav.sk

Vodomerná šachta rozmery a hmotnosť

Vodomerná šachta v niekoľkých typoch a veľkostiach je navrhnutá tak, aby vyhovela všetkým podmienkam a požiadavkám.

Vodotesná vodomerná šachta

ROZMERY VODOMERNEJ ŠACHTY (mm)HMOTNOSŤ (kg)
1. 950/950/8070
2. 1500/1200/100350
3. 1500/1200/17002200
4. Oceľový rebrík 40/12008
Vodomerná betónová šachta

Dovolené normové zaťaženie bez vlastnej tiaže na hornú dosku - 13,1 kN.m-2

Šachta je z vodotesného betónu c25/30 a je vystužená oceľou S235JR

  • Tieto šachty majú hranatý tvar. 
  • Vstup do šachty môže byť zakrytý betónovým pochôdznym alebo pojazdným poklopom. Vnútri je vodomerná šachta vybavená stúpačkami a priechodkami pre potrubie.

 

Vodomerná šachta je určená:

na pripojenie vodovodného radu tam, kde nie je možné umiestniť vodomer priamo do objektu budovy alebo ak je miesto pre napojenie vodovodnej prípojky od budovy príliš vzdialené.

Výhody betónovej vodomernej šachty proti vodomernej šachte z plastu:

  • Betónové vodomerné šachty spoločnosti PREFA-STAV sú kvalitne spracované a spĺňajú požiadavky správcov vodovodov. V porovnaní s vodomernými šachtami z plastu sa môžete spoľahnúť, že betónová vodomerná šachta vydrží zaťaženie zeminou, prípadný výskyt podzemnej vody a pojazd vozidlami.
  • Betónové šachty sú kompaktné s akýmkoľvek potrubným materiálom a variabilné v požiadavkách na vnútorné prevedenie.
  • Betónová šachta môže byť vytvorená ako kompletný blok alebo sa skladá z jednotlivých častí. 

Tepelná izolácia

Každá vodomerná šachta musí byť dobre tepelne izolovaná, aby sa zabránilo premrznutiu vodovodného potrubia v blízkosti šachty a zamrznutiu vody vo vodomere.

Typy:

Vodomerná šachta sa vyrába v rozmere:

  • 1500/1200/1700

a zahŕňajú nasledujúce prvky:

  • krabica šachty
  • zákrytovú dosku
  • poklop

Vodomerné šachty z betónových prefabrikátov

Betónové vodomerné šachty z betónových prefabrikátov majú výhodu  v kratšej dobe výstavby oproti monolitickým šachtám, v garancii kvality betónu, technickom vyhotovení dielcov a v zabudovaní stúpadiel. 

Betónová šachta

Betónová šachta je prejazdná osobným automobilom

Kde sa vodomerná šachta používa: 

Vodomerná šachta sa umiestňuje mimo budovu, ak nemožno vodomer umiestniť do budovy, alebo ak je miesto vstupu vodovodnej prípojky do budovy vzdialené od hraníc nehnuteľnosti viac ako 10m, prípadne celková dĺžka prípojky od odbočenia z hlavného radu presahuje 25 m. Šachta sa zriaďuje na pozemku odberateľa. Vodomer musí byť prístupný a zabezpečený proti zamrznutiu. Vo vodomernej šachte musí byť umiestnené len vodovodné potrubie. 

Doprava a montáž vodomernej šachty

Doprava a montáž šachty je zabezpečená našou spoločnosťou. Dielce šachty sú uložené na dopravný prostriedok a sú zabezpečené proti posunu. Vodomerná šachta sa osádza na spevnený povrch a dielce sa ukladajú na seba. Zakončenie šachty tvorí stropná zákrytová doska. Do vodomernej šachty je osadený oceľový rebrík podla výšky dielca. 

Čo sú to vodomerné šachty

Vodomerné šachty betónové sú objekty umožňujúce manipuláciu a obsluhu vodomeru a ostatných armatúr vodovodnej siete.

Vodomerné šachty z liateho betónu

Vodomerné šachty z prefabrikovaných betónových dielcov sú náročné na výrobu, distribúciu a montáž. Vodomerná betónová šachta sa môže zhotoviť z liateho betónu do debnenia priamo na mieste, alebo sa použijú prvky strateného betónového debnenia. 

Betónová šachta a šachtové prefabrikáty z betónu a železobetónu sa používajú k stavbe vodotesných šachiet pre odpadové kanály, betónové vodomerné šachty a potrubia uložené v zemi.

Výhody

Hlavnou výhodou, ktorú betónová vodomerná šachta ponúka je pevnosť, keď je tento materiál všeobecne používaný práve kvôli tejto vlastnosti. Ak teda chcete mať istotu, že šachta odolá tlaku zeminy a vozidiel a prípadne tiež podzemnej vode, betón sa javí ako perfektné riešenie. Výhodou je tiež pomerne rýchla inštalácia.

K manipulácii je pochopiteľne treba ťažká technika, ktorá sa nedostane všade a takisto vo vnútorných častiach objektov je jej použitie pomerne výrazne obmedzené. Musíte teda zvážiť, či je betónová šachta do vašich konkrétnych podmienok tou najlepšou variantou.

Kontaktný formulár - cenová ponuka - vodomerné betónové šachty

Meno:
E-mail:
Telefón:
Správa:

 

Betónové šachty pre rodinné domy aj priemyselné priestory

Betónové vodomerné šachty sú revízne komory, ktoré slúžia na umiestnenie vodomerných zostáv a iných armatúr. Vodomerné šachty vyrábame v širokej rozmerovej škále. Jednotlivé typy vyhovujú technickým podmienkam všetkých vodárenských spoločností.

Vodomerná šachta je dostatočne široká čo umožňuje ľahký prístup k armatúram. 

V našej predajni  nájdete betónové vodomerné šachty, poklopy a šachtové rebríky.