Betónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónu

Haly a prístrešky

Prístrešky z lexanu doporučujeme pre jeho moderný vzhľad a vysokú priepustnosť svetla. 

Prístrešky z lexanu príjemne presvetlia priestor pod ním, preto sú takéto prístrešky vhodné napríklad pre strešné presvetlenie výrobných, skladových, športových a iných hál, átrií, ale aj pre rôzne ľahké presvetlené prístrešky nad vstupmi, nástupišťami, plošinami a podobne. Prístrešky z lexanu neponúkajú len ochranu pred zlým počasím, ale aj vkusne dekorujú vstupné priestory.