Betónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónu

Betonáreň Topoľčany - výroba, predaj a doprava betónu

Betonárka v Topoľčanoch je zameraná na výrobu betónu a betónových výrobkov, predaj betónu a dopravu betónu autodomiešavačmi.

Betonáreň Topoľčany
Betonárka Topoľčany
Tel./fax038/ 5328 832
0903 730 281
E-mailbetonarka@prefastav.sk

Betón pre vašu stavbu vrátane dopravy a čerpania

Betonáreň v Topoľčanoch je dlhoročný výrobca a dodávateľ čerstvého transportbetónu a betónových zmesí s celoročnou prevádzkou. Výroba betónu prebieha v technologicky optimalizovanej, počítačom riadenej betonárke.

Betonáreň Topoľčany:

  • výroba a predaj certifikovaných betónov tried  C8/10, C12/15, C16/20, C25/30, C30/37 a iné. 
  • doprava betónu (transport betónu) autodomiešavačmi a čerpadlo betónu 28m
  • výroba, predaj a doprava drobných prefabrikátov / vinohradnícke stĺpiky, cestné panely/
  • výroba a doprava železobetónovej prefabrikovanej garáže ZBG99
  • predaj a doprava riečnych a dolomitických pieskov a štrkopieskov

 

Certifikovaný betón - Výroba betónu a doprava betónu:

 v rámci výroby betónu vlastníme výrobnú technológiu na výrobu betónových zmesí, ktoré po objednávke a výrobe vlastnou dopravou doručíme priamo k Vám prostredníctvom autodomiešavačov.

Betonárka Topoľčany - výroba, predaj a doprava betónu

Meno:
E-mail:
Telefón:
Správa:

Betonárka vyrába čerstvý betón

Výroba betónu je činnosť, ktorá zahŕňa výrobu čerstvého betónu, jeho prepravu, spracovanie a ošetrovanie.

  • Betón je stavebný materiál vznikajúci stvrdnutím zmesi niekoľkých zložiek - cementu, kameniva / piesok, štrk, drť / a vody. Jedná sa o veľmi odolné, pevné, trvanlivé a spoľahlivé stavebné prvky. 
  • Vznik betónu a história siaha až do roku 3600 pnl do starého Egypta, kde bol betón používaný pre stavbu stĺpov. Vtedy bol betón ešte nazývaný umelým kameňom. Vlastnosti betónu sú ovplyvňované pomerom jednotlivých zložiek a zvláštnych vlastností betónovej zmesi, ktorá sa dosahuje pridávaním prímesí a prísad. Jeho veľkou prednosťou je dobrá spracovateľnosť a tvarovateľnosť podľa tvaru použitého debnenia a v neposlednom rade hlavne pevnosť a húževnatosť po dosiahnutí konečného vytvrdnutia.