Betónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónu

Betonáreň Topoľčany - výroba, predaj a doprava betónu

Betonárka v Topoľčanoch je zameraná na výrobu betónu a betónových výrobkov, predaj betónu a dopravu betónu autodomiešavačmi.

Betonáreň Topoľčany
Betonárka Topoľčany
Tel./fax038/ 5328 832
0903 730 281
E-mailbetonarka@prefastav.sk

Betón pre vašu stavbu vrátane dopravy a čerpania

Betonáreň v Topoľčanoch je dlhoročný výrobca a dodávateľ čerstvého transportbetónu a betónových zmesí s celoročnou prevádzkou. Výroba betónu prebieha v technologicky optimalizovanej, počítačom riadenej betonárke.

Betonáreň Topoľčany:

  • výroba a predaj certifikovaných betónov tried  C8/10, C12/15, C16/20, C25/30, C30/37 a iné. 
  • doprava betónu (transport betónu) autodomiešavačmi a čerpadlo betónu 28m
  • výroba, predaj a doprava drobných prefabrikátov / vinohradnícke stĺpiky, cestné panely/
  • výroba a doprava železobetónovej prefabrikovanej garáže ZBG99
  • predaj a doprava riečnych a dolomitických pieskov a štrkopieskov

 

Certifikovaný betón - Výroba betónu a doprava betónu:

 v rámci výroby betónu vlastníme výrobnú technológiu na výrobu betónových zmesí, ktoré po objednávke a výrobe vlastnou dopravou doručíme priamo k Vám prostredníctvom autodomiešavačov.

Betonárka Topoľčany - výroba, predaj a doprava betónu

Meno:
E-mail:
Telefón:
Správa:

Ponúkame kompletné riešenia v oblasti transportbetónu. Zaoberáme sa výrobou betónu, dopravou a čerpaním betónu všetkých druhov a tried.

transportbetón

Transportbetón

  • najvyššia forma výroby čerstvého betónu. Za dobu svojho používania sa stal transportbetón pre mnohé stavebné firmy nepostradatenou formou výhodnej dodávky betónovej zmesi.