Betónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónuBetónové výrobky - betónové žumpy, vodomerné šachy, betón na murovanie, preprava betónu

PREFA-STAV s.r.o. - Betonáreň; výroba a predaj betónu, doprava betónu, betónové výrobky

Spoločnosť Prefa-stav s. r. o bola založená v júni 1994. Sídlo spoločnosti je v Topoľčanoch. Jednotlivé prevádzky - betonárka a zámočnícka dielňa sú v Topoľčanoch, lom v Závade, lom, betonáreň a paneláreň v Podlužanoch ponúka rôzne betónové výrobky. Podľa členenia na jednotlivé prevádzky je zrejmé aj zameranie predmetu činnosti – ťažba a spracovanie štrkopieskov, predaj štrku, výroba transportbetónu, výroba a montáž betónových a železobetónových prefabrikátov, výroba a montáž oceľových konštrukcií a iných zámočníckych výrobkov.

Jednotlivé výrobky sú preverované Technickým a skúšobným ústavom stavebným, a sú certifikované.

Za uplynulé roky sa spoločnosť podieľala pri výstavbe mnohých menších, a ako subdodávateľ, i väčších stavieb v regióne i mimo neho. 

Referencie

Spomenieme akcie ako je výstavba Daňového úradu v Topoľčanoch, SEWS Slovakia Topoľčany, Príjazdová a vnútroareálové komunikácie.

Oplotenie a iné stavebné práce pre POVAŽSKÉ CEMENTÁRNE a.s. Ladce, Hromadné garáže v Bánovciach nad Bebravou pre MONOLIT SLOVAKIA s.r.o Trenčín, Bytové domy v Topoľčanoch a v Bratislave pre POZEMNÉ STAVITEĽSTVO a.s. Nitra, Centrum voľného času v Bratislave pre HYDROSTAV a.s. Bratislava, Oceľová hala pre ENZO a.s. Žilina. 

Oceľové konštrukcie striech pre DECODOM s.r.o Topoľčany, výstavba areálu firmy HELLA SLOVAKIA SIGNAL LIGTING s.r.o Bánovce n/Bebravou, obchodné centrá BILLA, TESCO, KAUFLAND a množstvo iných stavieb a konštrukcií pre právnicke subjekty i individuálnych stavebníkov.

Zámočníctvo